Trang chủ > Tin tức > tin tức công ty

NHÂN VIÊN ĐIỆN TỬ JECSANY THAM DỰ VIỆC NGHIÊN CỨU NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HIỆN

2022-08-17

2019-12-11

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2019, tất cả các thành viên của chúng tôi đã tham gia khóa học nâng cao năng lực điều hành của tất cả nhân viên được tổ chức tại Hàng Châu. Chúng tôi đã học được phương pháp xây dựng một đội hiệu suất cao, thực hiện công việc tốt hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Con người là lợi thế cạnh tranh của công ty. Phát triển tài năng để có tác động tối đa phải là trọng tâm số 1 của bạn. Các công ty thành công nhất đầu tư vào con người của họ và những người giỏi nhất đầu tư vào chính họ, để cả hai đều có thể tiếp tục phát triển và thành công trong thị trường đầy thách thức ngày nay. Huấn luyện điều hành sẽ giải phóng tiềm năng tài năng của bạn để mang lại cho tổ chức của bạn lợi thế hàng đầu mà tổ chức cần.

Tài năng trong công ty của bạn là yếu tố khác biệt quan trọng trong thành công trong tương lai của công ty bạn. Các chuyên gia Nguồn nhân lực và toàn tổ chức có trọng tâm chính liên quan đến phát triển tài năng: cung cấp một nguồn lãnh đạo xuất sắc ở cấp quản lý. Lãnh đạo và phát triển tài năng là một mối quan tâm nghiêm túc đối với các tổ chức, một mối quan tâm có thể được giải quyết thông qua huấn luyện doanh nghiệp điều hành.