Trang chủ > Tin tức > Tin tức công nghiệp

Các biện pháp bảo dưỡng định kỳ và an toàn vận hành thiết bị điện

2023-08-23

23-08-2023

Thiết bị điện là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Với sự phát triển của nền kinh tế và sự tiến bộ của khoa học công nghệ, cấu trúc của thiết bị điện ngày càng phức tạp, điều này cũng đặt ra những yêu cầu mới về bảo trì nguồn điện cho các thiết bị vận hành điện. Để đảm bảo vận hành và sử dụng an toàn các thiết bị vận hành nguồn điện, cần làm tốt công tác bảo trì nguồn điện hàng ngày cho các thiết bị này.


1. Pay attention to daily equipment cleaning and eliminate hidden dangers in time


Do hầu hết các thiết bị vận hành nguồn đều ở ngoài trời nên trong quá trình bảo trì hàng ngày, cần tăng cường vệ sinh thiết bị và cần chú ý vệ sinh khi thực hiện bảo trì nguồn trên thiết bị vận hành nguồn. Nếu cần thiết, sử dụng thuốc thử hóa học hợp lý và phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật và biện pháp phòng ngừa của thiết bị cụ thể. Trong thời gian vệ sinh, công nhân điện cố gắng không sử dụng nước sạch để vệ sinh các thiết bị điện, vì nước có tính dẫn điện cao và trong quá trình vệ sinh điện có những nguy hiểm nhất định về an toàn, khiến công nhân điện không bị điện giật.


Due to the weather, the casing of the power equipment will rust, and the equipment will be gradually damaged. Power supply personnel need to regularly clean outdoor electrical equipment. When performing electrical maintenance on electrical equipment, it is necessary to check each component and replace damaged parts in time to ensure the normal operation of electrical equipment. When electric workers choose cleaning agents, they need to choose chemical reagents with high safety factor and low conductivity to ensure their own work safety. In addition, during the cleaning process, due to the heavy workload, electric workers may apply an organic coating on the electromagnetic surface to reduce the damage of stains to electrical equipment and reduce the long-term workload of electric workers. However, this organic coating has a certain shelf life. Electric power employees need to use the paint within the warranty period, check the paint regularly, dispose of expired paint in time, and replace it with new paint.


2. Nhân viên bảo trì điện cần tăng cường quản lý các thiết bị vận hành điện


Trong công việc hàng ngày, công nhân điện cần tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa các thiết bị chạy điện, thường xuyên kiểm tra các thiết bị chạy điện, nắm rõ chế độ bảo hành hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng trong công việc. Đồng thời, việc kiểm tra điện trở phải được tiến hành thường xuyên để đảm bảo điện trở cách điện hoạt động bình thường, điện trở không thể hoạt động bình thường cần được ghi lại và bảo đảm kịp thời để tránh rò rỉ thiết bị điện. Các công ty điện lực có thể lập kế hoạch bảo trì chi tiết để kiểm tra thiết bị vận hành điện, kiểm tra thường xuyên thiết bị điện, đảm bảo bảo trì thường xuyên thiết bị điện, đảm bảo phát hiện kịp thời các sự cố của thiết bị vận hành điện và ngăn ngừa tai nạn an toàn điện.


Vận hành thiết bị điện hàng ngày là quy trình cơ bản của vận hành lưới điện. Quản lý việc bảo trì, bảo dưỡng hàng ngày các thiết bị vận hành điện là vấn đề mà người thợ điện cần quan tâm, đặc biệt là công tác kiểm tra, quản lý tình trạng vận hành các thiết bị điện. Công nhân điện lực cần chú ý đến các mối nguy hiểm lâu dài về an toàn của thiết bị điện, để tránh thiệt hại kinh tế do bảo trì thiết bị vận hành điện hàng ngày không tốt, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện bình thường và đời sống người dân.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept