Trang chủ > Tin tức > Tin tức công nghiệp

Các khía cạnh cụ thể của việc lựa chọn bộ ngắt mạch điện áp cao chính xác là gì?

2023-10-27

27-10-2023

Nguyên tắc lựa chọn máy cắt:


Đầu tiên chọn theo điều kiện bình thường, sau đó xác minh theo điều kiện ngắn mạch. Ngoài ra, dòng điện cắt định mức của cầu dao phải lớn hơn dòng điện ngắn mạch tối đa có thể đi qua cầu dao để đảm bảo rằng cầu dao có thể dập tắt hồ quang một cách đáng tin cậy. Nội dung cụ thể của việc lựa chọn như sau.


(1).Chọn theo điều kiện làm việc bình thường:


1). Điện áp định mức của cầu dao cao áp phải phù hợp với điện áp lưới của vị trí lắp đặt.


2). Dòng điện định mức của bộ ngắt mạch điện áp cao phải lớn hơn hoặc bằng dòng điện hoạt động tối đa dài hạn trong mạch.


3). Nên chọn loại cầu dao điện áp cao theo điều kiện môi trường lắp đặt. Nếu lắp đặt ngoài trời thì nên chọn cầu dao ngoài trời; nếu lắp đặt trong nhà thì nên chọn cầu dao trong nhà.


(2). Kiểm tra theo điều kiện ngắn mạch:


1). Bộ ngắt mạch được chọn theo điều kiện làm việc bình thường cũng phải được hiệu chỉnh theo điều kiện ngắn mạch. Tức là nó có thể hoạt động bình thường một cách an toàn và đáng tin cậy. Khi xảy ra sự cố ngắn mạch trong mạch, cầu dao vẫn có thể hoạt động an toàn, tin cậy và cắt dòng điện ngắn mạch.


2). Việc xác minh dựa trên các điều kiện ngắn mạch chủ yếu là để xác minh độ ổn định nhiệt và độ ổn định động của bộ ngắt mạch.


Ổn định nhiệt có nghĩa là khi dòng điện ngắn mạch tối đa có thể đi qua bộ ngắt mạch, nhiệt độ gia nhiệt của bộ ngắt mạch không vượt quá nhiệt độ cho phép ngắn hạn của nó. Tức là khi dòng điện ngắn mạch lớn nhất có thể đi qua cầu dao thì cầu dao sẽ không bị cháy do tác dụng nhiệt của dòng điện. .


Độ ổn định động đề cập đến dòng điện ngắn mạch tối đa có thể đi qua bộ ngắt mạch và bộ ngắt mạch sẽ không bị hỏng hoặc biến dạng do nguồn điện mạnh.


(3). Dòng điện cắt định mức của cầu dao phải lớn hơn dòng điện ngắn mạch tối đa có thể đi qua cầu dao trong mạch để đảm bảo rằng cầu dao có thể dập tắt hồ quang một cách đáng tin cậy.